حجم ویدیو: ۱۴.۵۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۳۴
  • روزگار صورت‌های مهربان‌شان را هاشور زده است. بیشترشان در دهه ۷ زندگی شان هستند.
  • آلزایمر روی خاطره‌های شان خیمه زده و نشانی خانه شان را به یاد نمی‌آورند.
  • اینجا مرکز خیریه‌ای است که برای نگهداری از سالمندان رها شده در خیابان راه اندازی شده است.