قمر در عقرب پدیده ای نجومی عبور کره ماه از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می کشد.

در ستاره بینی از قدیم آمیخته به بعضی باورهای دینی، پدیدهٔ قمر در عقرب نشان از واقعه ای شوم (نحس) دانسته می شده است. از نظر دینی در متون اسلامی هنگام قمر در عقرب باید از انجام کارهای اساسی مانند ازدواج و بنای خانه و مسافرت پرهیز کرد یا در قبال آن صدقه پرداخت.

احکام فقهی زمان قمر در عقرب

در کتاب های فقهی، وقتی قمر در عقرب است، دست کم چند مورد مکروه (نه حرام) دانسته شده است. یکی عقد نکاح، دوم اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)، و آخری سفر.

از امام صادق (ع) روایت شده است که : کسی که سفر کند و یا ازدواج نماید در حالیکه قمر در عقرب باشد خوشی و خوبی نمی بیند.

انجام دادن مراسم عروسى (زفاف) به هنگامى که قمر در عقرب است، یا تحت الشعاع [دو شب آخر ماه قمری] باشد، کراهت دارد.

چگونه بدانیم که قمر در عقرب است ؟

این مسأله به وسیله برخی از محاسبات دقیق نجومی،‌ به دست می آید اما آنچه در اینجا برای عموم می توان گفت همان مراجعه به برخی تقویم های نجومی معتبر است که در آنها توضیح داده می شود قمر در چه ساعتی وارد عقرب می شود و در چه ساعتی خارج می شود. همچنین مراجعه به اهل فن و تخصص یکی از راههای شناخت این مسأله است.

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401

  ورود خروج
ماه تاریخ روز ساعت تاریخ  روز ساعت 
اسفند 29 یکشنبه 16:40 02 فروردین سه شنبه   22:00
فروردین 28 یکشنبه 03:20 30 سه شنبه   08:00
اردیبهشت 24 شنبه 13:40 26  دوشنبه 15:20 
خرداد 21 شنبه 01:00 23 دوشنبه   04:30
تیر 17 جمعه 06:20 19 یکشنبه   12:20
مرداد 13 پنجشنبه 10:00 15 شنبه   22:30
شهریور 9 چهارشنبه 19:00 12  شنبه  04:49
مهر 6 چهارشنبه 01:12 08 جمعه 09:23
آبان 3 سه شنبه 07:20 05 پنجشنبه 16:30
آبان 30 دوشنبه 18:50 02 آذر چهارشنبه 23:39
آذر 28 دوشنبه 03:26 30 چهارشنبه 11:20
دی 25 یکشنبه 13:06 27 سه شنبه 22:40
بهمن 22 شنبه 19:32 25 سه شنبه 06:58
اسفند 20 شنبه 01:30 22 دوشنبه 15:00