به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان درباره ماجرای امروز مرز دوغارون اظهار داشت: طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوغارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد.

آقای کاظمی قمی افزود: در تماسی که با وزارت کشور و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود.

مرز اسلام قلعه میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در پی این موضوع به صورت موقت بسته شد.