به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایفدانا، "بهرام دارایی" با تاکید بر اینکه امکان تولید ماهانه ۵۰ میلیون دز واکسن، چندین برابر نیاز داخل کشور است، گفت: برخی از تولیدکنندگان داخلی توانسته اند مشتری های خارجی جذب کنند و تاکنون حدود ۴ میلیون دز واکسن نیز صادرشده است.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به نتایج مطلوب در زمینه تولید واکسن های mRNA ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک تاییدیه های لازم را برای مصرف دریافت کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره واکسن برکت هم گفت: این واکسن در مراحل نهاییه WHO قرار دارد؛ پرونده های زیادی به سازمان بهداشت جهانی ارسال شده است که بررسی آن ها زمان بر است، چند واکسن دیگر تولید داخل نیز مستندات خود را به WHO ارسال کرده اند و در نوبت هستند.