به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آقای بهادری جهرمی افزود: تحول در این بخش ها، تحول در کشور را به دنبال خواهد داشت وحدود ۱۲بخش از این ۳۷ بخش اقتصادی است.

وی اضافه کرد: روح حاکم بر حوزه اقتصادی این سند، عدالت محوری و مردم پایه بودن است.