به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست کارگروه تأمین آب اصفهان از خلیج فارس به ریاست استاندار اصفهان پس از استماع روند مراحل پیگیری شده گفت: لازم است مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی برای اجرای این طرح تکمیل و نهایی شود.

سید رضا مرتضوی، فرونشست زمین، معضلات زیست محیطی و کاهش کشاورزی را در حوضه آب‌ریز زاینده‌رود خطری بالقوه دانست و گفت: اجرای این طرح نتایج خوبی برای فلات مرکزی ایران و به ویژه استان اصفهان به همراه خواهد آورد.