کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بازدهی شاخص‌های بورس تهران در هفته‌ای که گذشت به چه صورتی بوده است؟ اظهار کرد: در طول هفته معاملاتی گذشته که از ۱۵ آبان تا ۱۹ آبان ماه محاسبه می‌شود، ۵ روز معاملاتی داشتیم و شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت با ۴.۱۶ درصد افزایش به میزان ۵۸  هزار و ۱۰۶ واحد تغییر داشته و از عدد یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۴۱۶ واحد به یک میلیون و ۴۵۶ هزار و ۵۲۳ واحد رسید.

آمار رشد بورس

او بیان کرد: همچنین سایر شاخص‌ها از جمله شاخص صنعت نیز با افزایش ۴.۱۳ درصدی به میزان ۵۳ هزار و ۵۹۵ واحد تغییر داشته و به عدد ۱ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۹۵۱ واحد رسید.

او افزود: شاخص میانگین موزون ۵۰ شرکت فعال‌تر نیز ۴.۲۹ درصد افزایش پیدا کرده که نشان از رشد ۲ هزار  ۳۷۴ واحدی آن دارد.

 

کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنین شاخص هم وزن نیز که نشانگر رشد یا افزایش شرکت‌های کوچکتر بازار است، با افزایش حدود ۴.۵۳ درصدی به میزان ۱۶ هزار و ۹۴۳ واحد تغییر داشته و از عدد ۳۷۴ هزار و ۳۴۲ واحد به ۳۹۱ هزار و ۲۸۵ واحد رسیده است.

آمار رشد بورس

آسایش در خصوص آمار معاملات هفته اخیر بورس تهران نیز اظهار کرد: ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران در این هفته معاملاتی با افزایش تقریبی ۷۰ درصدی نسبت به هفته معاملاتی قبل، از مبلغ ۱۹ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان به ۳۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان رسید.

او بیان کرد: حجم کل معاملات نیز، از ۲۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون سهم به ۴۶ میلیارد و ۳۲۸ میلیون سهم رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۸۱.۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار رشد بورس

آسایش در رابطه با سایر بازار‌های بورس تهران گفت: ارزش معاملات در بازار بدهی که نشانگر میزان خرید و فروش اوراق است، به میزان ۵۹.۱۱ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داشته و از ۵۹۵ میلیارد تومان  به ۲۴۳ میلیارد تومان رسیده است.

او بیان کرد: همچنین حجم معاملات اوراق بدهی نیز با کاهش ۶۰.۲۱ درصدی همراه بود و از ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار برگه به ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار برگه اوراق بدهی رسیده است.

بورس ریزش کرد / دوباره شاهد کاهش نرخ بورس

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار مشتقه که شامل قرارداد‌های آتی و اختیار خرید و فروش سهام می‌شود، اظهار کرد: ارزش معاملات در بازار مشتقه با افزایش ۱۴۵.۶۷ درصدی از ۱۶ میلیارد تومان به ۳۹ میلیارد تومان رسید. حجم معاملات این بازار نیز با افزایش ۷۸ هزار و ۲۶۱ درصدی از ۲ میلیون و ۱۸۰ برگه قرارداد به یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون قرارداد رسیده است.

آیا فردا هم بورس سبز پوش است؟

آسایش در رابطه با وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) نیز گفت: ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با افزایش ۹۸.۱۲  درصدی از ۵ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان رسید. حجم معاملات این ابزار مالی نیز با افزایش ۸۱.۹۹ درصدی از ۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون یونیت به ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون یونیت رسید.