دکتر محمد حیدری رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس استان و اعلام امداد خواهی جهت نوزاد یک روزه فارسانی با راهنمایی صحیح مرکز پیام، بلافاصله کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس آقایان محمد بهرامی و مصطفی غفاری از پایگاه شماره یک فارسان به محل اعزام شدند.

نجات نوزاد یک روزه

او افزود: این نوزاد که دچار انسداد راه هوایی و خفگی شده بود پس از انجام اقدامات درمانی مناسب از سوی کارشناسان از خفگی نجات یافت.

حیدری اضافه کرد: نوزاد با وضعیت مناسب به بیمارستان سیدالشهدای فارسان جهت اقدامات تکمیلی منتقل شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران