به دنبال اعلام این خبر ماموران پلیس با دستور بازپرس غلامی به هتل مذکور اعزام شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.​

ماموران پلیس پس حضور در هتل با جسد زن جوانی مواجه شدند که چند ساعتی از مرگ وی گذشته و یک ورق  قرص  کنار متوفی افتاده بود. ماموران پلیس پس از دریافت این اطلاعات مهم مدیر هتل را هدف تحقیقات قرار دادند.

خودکشی زن جوان

پسر تهرانی با دریافت پیامک دخترمورد علاقه اش خود کشی کرد

پس از چند ساعت تحقیقات در بررسی های پلیسی مشخص شد کارکنان این هتل شب قبل از  حادثه  تردد مشکوک مشاهده نکردند و صدای درگیری نشنیده اند.

با دستور بازپرس پرونده جسد زن جوان جهت تحقیقات تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد.

تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

خودکشی ویروس کرونا با یک جهش جدید در ژاپن