با اعلام این خبر ماموران پلیس و بازپرس پرونده در محل  حادثه  حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

خودکشی در قانون

خودکشی در قوانین  برخی کشورها جرم محسوب می‌شده و می‌شود.[۱] اما امروزه در بیش‌تر کشورهای غربی از خودکشی جرم‌زدایی شده‌است. البته همواره این عمل تقبیح شده‌است. در روم یا ژاپن قرون وسطی، خودکشی به عنوان آخرین حد آزادی در برابر حاکمان ستم‌گر قلمداد می‌شده‌است.

خودکشی

با وجود آنکه دست قانون به شخصی که بر اثر خودکشی جان باخته نمی‌رسد، اما ممکن است تبعات قانونی برای فرد خودکش چنانچه خودکشی ناموفق باشد، یا برای جسدش یا اینکه برای بازماندگانش داشته باشد. در قوانین برخی کشورها در رابطه با اموری چون خودکشی کمکی و خودکشی ناموفق تمهیدات قانونی گوناگونی وجود دارد. در برخی کشورها خودکشی ناموفق جرم است.

3 دانش آموز دختر با قرص برنج خودکشی کردند

در طول تاریخ قوانین ضد خودکشی و اتانازی طبق دکترین دینی تعیین می‌شده‌است. به‌طور مثال اینکه گفته می‌شود خدا تعیین‌کنندهٔ زمان مرگ هر موجود زنده است.[۲]