چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان  درگیری مرگبار  2 مرد در خیابان مهرآباد جنوبی قرار گرفتند و تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس غلامی از شعبه 3 دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیق وارد عمل شدند.​

کارآگاهان در تحقیقات پی بردند که راننده خودرو در حال عبور از یک کوچه بوده که زن جوان و فرزندش از خانه خارج می شوند و در حالیکه پیاده در حال بیرون رفتن از کوچه بودند مسیر راننده خودرو را که مرد 50 ساله ای بود بستند و همین باعث  اعتراض  راننده خودرو می شود.

قتل

درگیری مرگبار در مهرآباد جنوبی

اعتراضات راننده که با فریادهای بلند در کوچه شنیده می شود باعث شد تا همسر زن جوان به سرعت از خانه خارج شود و بین راننده و مرد جوان درگیری رخ می دهد که در یک لحظه مرد جوان پیرمرد را به عقب هل می دهد و پیرمرد در این درگیری روی زمین افتاده و به کام مرگ فرو می رود.

مادری ۵ فرزند خود را خفه کرد +عکس

بنا بر این گزارش، بازپرس غلامی در این مرحله دستور داد تا  جسد  پیرمرد راننده به  پزشکی قانونی  منتقل شود تا علت مرگ مشخص و تحقیقات در این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.