به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای احمد وحیدی در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: با توجه به اینکه ۲۲ شهر قرمز کرونایی شده است و احتمال افزایش آن وجود دارد، باید نسبت به موج ششم حساس بود.

وی افزود: بیشتر مباحث جلسه امروز قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مربوط به موضوع موج ششم کرونا بود که به تعمیق طرح شهید سلیمانی از حیث مراقبت غربالگری تست‌های سریع و پی سی آر و مراقبت‌های دیگر می‌پردازد.

وزیر کشور کفت: برای شهر‌های قرمز و نارنجی، گروه‌های خاصی ارسال می‌شود تا موج ششم کنترل شود و تلاش همه جانبه باید صورت بگیرد و همچنین تقویت بستر‌ها و نیاز‌هایی که لازم است باید توسعه پیدا کند.