حجم ویدیو: ۶.۶۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۰۹
  • در شرایطی که دکتر زاکانی کوچکترین امتیازی برای دامادش در شهرداری تهران قائل نبود و فقط می خواست به طور شفاف از تجربه و تخصص حسین حیدری استفاده کند، به نظر شما هجمه آفرینی علیه شهردار تهران با چه اهدافی صورت گرفت؟