دولت برای مسکن برنامه ریزی کرده است. طرح جهش مسکن از امروز کلید خورد. سامانه ثمن برای ثبت نام متقاضیان مسکن راه اندازی شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سامانه «ثمن» که قراربود، پذیرای متقاضیان فاقد مسکن به منظور ثبت نام در طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4سال باشد، از دسترس خارج شد.

بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بنا بود، فرآیند ثبت نام مردم در سامانه www.saman.mrud.ir از امروز چهارشنبه 28 مهرماه سال 1400 آغاز شود.

پیشتر بسیار از سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سامانه خوداظهاری و ثبت نام طرح ودیعه مسکن به دلیل نامشخص از دسترس خارج شده بود.