بوکس جذاب است. احسان روزبهانی قهرمان بوکس است. دو ستاره ورزشی با هم بوکس تمرین کردند.


جی پلاس،‌حامد حدادی ستاره بسکتبال کشورمان در میانه تمرینات خود برای آماده سازی، سراغ ورزش بوکس هم رفته است.

 
 

او به همراه احسان روزبهانی قهرمان بوکس کشورمان به تمرین پرداخت و وارد رینگ شد.