اولین رئیس‌ جمهور ایران در گذشت. بنی صدر اولین رئیس‌ جمهور ایران است. اولین رئیس‌ جمهور ایران بر اثر بیماری در گذشت.

گروه عکس: برخی رسانه‌ها تصاویری از ‌مراسم خاکسپاری ابوالحسن ‎بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران در شهر ورسای فرانسه را منتشر کردند.سیدابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس‌جمهور ایران پس از یک دوره طولانی بیماری در بیمارستان سالپتریه پاریس در ۸۸ سالگی درگذشت.

11

33