با شروع سرما صید ماهی آغاز می شود. ماهی غذای مفیدی است. همه باید در هفته ماهی را در سبد غذایی خود قرار دهند.


حدود ۴۲۰۰ صیاد از ۵۳ شرکت تعاونی پره ماهیگیری در استان مازندران از ۲۰ مرداد فعالیت ماهیگیری خود را آغاز می‌نمایند که سهم ماهیان صید شده در مازندران ۶۲ درصد و بالغ بر ۴۷ تن در سال می باشد.

 

صید ماهی

صید ماهی

صید ماهی