حجم ویدیو: ۱۸.۳۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۳۰
  •  ایران ۶ واکسن کرونا تولید کرده است که عبارتند از؛ واکسن برکت، پاستوکووک، فخرا، اسپایکوژن، رازی کووپارس و نورا.
  • واکسن پاستوکووک بر مبنای پروتئین نوترکیب است و درمقابل ویروس کرونا، پیشگیری ۹۲ درصدی دارد.
  • از میان واکسن‌های ایرانی کرونا، واکسن‌های برکت، پاستوکووک و اسپایکوژن مجوز اضطراری گرفتند.