حجم ویدیو: ۴۲.۸۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۶:۳۸
  • از وسعت ۴۷ هزار هکتاری تالاب گاوخونی تنها ۲ درصد رطوبت دارد و ۹۸ درصد آن خشک شده است.

  • به گفته متولیان حفاظت محیط زیست استان اصفهان شرایط برای این تالاب در فلات مرکزی ایران فاجعه است و با این روند خشکی، خواب آشفته تالاب گاوخونی تعبیر خواهد شد.

  • حق آبه تالاب گاوخونی ۱۷ سال تامین نشده است و تنها یک بار در نیمه دوم سال ۹۸، آب به میزان ۴۱ میلیون مترمکعب به سمت تالاب رهاسازی و چیزی حدود ۳۷ درصد از گستره آن لب تر شد.