تصاویری تکان دهنده از سنگ قبر را می بینید. تصاویری تکان دهنده از قبرستان را در عکس ها مشاهده می کند. 


سنگ قبر سنگی است که آن را برای یادبود کسانی که درگذشته‌اند؛ بر روی یا بالای قبر می‌گذارند.در ایران سنگ گور را به فرم خوابیده بر روی گور می‌گذارند اما در کشورهای دیگر و همچنین ایران در گذشته‌ای نزدیک، سنگ گور به فرم ایستاده بالای گور جای دارد.

در گذشته معمولاً از سنگی کوچک و بدون کنده کاری بر بالای قبر برای مشخص ساختن تنها محل دفن استفاده می‌شد. اما به مرور بر روی سنگ قبر نام و نام خانوادگی فرد فوت شده نیز حک می‌گردید. در حال حاضر بر روی سنگ قبر اطلاعات، نوشته و عکس‌های مختلفی حک می‌شود. این امر باعث شده تا به مرور ابعاد سنگ قبر بزرگتر شود.

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 • آخرین دارایی انسان از دنیا

 •