خبری مبنی بر معدوم کردن واکسن فایزر در مهاباد منتشر شد. مسئولان خبر معدوم کردن واکسن فایزر در مهاباد را تکذیب کردند. معدوم کردن واکسن فایزر در مهاباد شایعه بود. معدوم کردن واکسن فایزر در مهاباد اشتباه بود. معدوم کردن داروی تاریخ گذشته باعث پخش خبر معدوم کردن واکسن فایزر در مهاباد شد.


تزریق واکسن کرونا چند وقتی است که در کشورمان سرعت گرفته است. در این میان واکسن کرونا ساخت شرکت های مختلف نیز در ایران به تزریق رسیده است. یکی از شایعاتی که همواره مطرح است، شایعه تزریق واکسن کرونا ساخت فایزر در ایران است. امروز خبری مبنی بر معدوم شدن صدها دُز واکسن کرونا در مهاباد خبرساز شد.

به گزارش رکنا، امروز در فضای مجازی خبری مبنی بر اینکه صدها دوز واکسن فایزر آمریکایی به دلایل نامعلومی معدوم شده در حاشیه رودخانه مهاباد و نزدیکی پل نیمه کاره پارک خانواده آتش زده و معدوم شده در فضای مجازی پیچید.

در این راستا مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: پوکه آمپول‌های امحا شده در حاشیه رودخانه مهاباد واکسن فایزر نبوده بلکه مربوط به داروی دپومدرول است.

وی گفت: این دارو با توجه به تولید داروی مشابه آن در داخل کشور به نام متیل پردنیزولون واردات آن به داخل کشور محدود شده و مدت ها است که از طریق مبادی رسمی پخش داروی کشور توزیع نشده است.