واکسن آسترازنکا عوارض بالا دارد. واکسن آسترازنکا با عوارض جانبی همراه است. واکسن آسترازنکا ساخت دانشگاه کمبریج است.


برخی افراد پس از دریافت واکسن آسترازنکا عوارض جانبی خاصی را تجربه می‌کنند که شدت آن از فردی به فرد دیگر متغیر است. صفحه نخست سلامت واکسن آستـرازنکا همانند دیگر واکسـن‌های تولید شده بـرای مقابله با بیماری کووید -۱۹ با عوارض جانـبی خـاصی هـمراه است. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخی افراد پس از دریافت واکسن آسترازنکا عوارض جانبی خاصی را تجربه می‌کنند که شدت آن از فردی به فرد دیگر متغیر است.

405317_425

منبع: ایمنا