حجم ویدیو: ۷.۲۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۳۴
  •  پس از برداشت محصولات کشاورزی به ویژه شالی، عده‌ای از کشاورزان براساس یک باور غلط و بدون پایه علمی، اقدام به آتش زدن بقایای گیاهی می‌کنند.

  • آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی، چهره طبیعت را زشت کرده و دود ناشی از آن نفس کشیدن را برای مردم سخت می‌کند.

  • علاوه بر مشکلات زیست محیطی، آتش زدن باعث از بین بردن خاک حاصلخیز شده و آسیب جدی به ساختمان خاک، منابع آبی، محیط زیست، میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی و معدنی وارد می‌کند.