بدغذایی کودکان آزار دهنده است. بدغذایی کودکان راهکار دارد. والدین هر کاری را برای برطرف کردن بدغذایی کودکان 

انجام می دهند.


فاطمه الماسی‌کیا در گفتگو با خبر فوری گفت: مورد اول خود والدین هستند که رفتار غذایی آنها در کودکان تاثیر‌ می‌گذارد و کودکان از والدین الگو می‌گیرند.

مورد بعدی اگر والدین از ماده غذایی خوششان نیاید کودکان هم از آن ماده غذایی دوری می‌کنند و اشتیاق خود را از دست می‌دهند بنابراین در انتخاب ماده غذایی دقت کنید.

وی افزود: مورد بعد اینکه قبل از صرف وعده غذایی سعی کنید کودکان جنب و جوش داشته باشند تا اشتهای آنها بیشتر شود. مورد بعدی وقت شناس باشیم با یک برنامه غذایی و تائم مشخص از کودمان بخواهیم برای صرف غذا با ما همراهی داشته باشند.

او ادامه داد: مورد بعد غذا را تزئین کنید تا کودکان اشتیاق بیشتری برای صرف غذا داشته باشند. مورد بعد اینکه در روند پخت غذا از کودکان کمک بگیریم و این شریک شدن کمک می کند کودکان با اشتیاق بیشتری برای خوردن غذا نشان دهند. و در آخر تنقلات را حداقل یک ساعت قبل از صرف غذا برای کودکان ممنوع کنیم.