به گزارش پارس نیوز، 

عطاءاللهمهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در گفتگو با بی‌بی‌سی: «آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند، تاریخ این مسئله را اثبات کرده است؛ نمی توان به افرادی که ایران را تهدید اتمی می کنند اطمینان داشت».