به گزارش پارس نیوز ، با پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم میزان مشارکت در این دوره از انتخابات‌ حدود 40 درصد اعلام شد.

آمار و نتایج سیزده دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران تا کنون بر اساس ارقام رسمی اعلام‌شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

آمار نامزدها، تأیید صلاحیت‌ها و تاریخ برگزاری[ویرایش]

نام دوره تاریخ برگزاری تعداد ثبت نام کنندگان تعداد تأیید صلاحیت شده درصد مشارکت
 
دورهٔ اول ۱۳۵۸/۱۱/۵ ۱۲۴ ۱۲۴(همگی تأیید صلاحیت شدند) ۶۹.۸۶
دورهٔ دوم ۱۳۶۰/۵/۲ ۷۱ ۴ ۶۴.۲۴
دورهٔ سوم ۱۳۶۰/۷/۱۰ ۴۶ ۴ ۷۴.۲۶
دورهٔ چهارم ۱۳۶۴/۵/۲۵ ۵۰ ۳ ۵۴.۷۸
دورهٔ پنجم ۱۳۶۸/۵/۶ ۷۹ ۲ ۵۴.۵۹
دورهٔ ششم ۱۳۷۲/۳/۲۱ ۱۲۸ ۴ ۵۰.۶۶
دورهٔ هفتم ۱۳۷۶/۳/۲ ۲۳۸ ۴ ۷۹.۹۲
دورهٔ هشتم ۱۳۸۰/۳/۱۸ ۸۱۷ ۱۰ ۶۷.۷۷
دورهٔ نهم (دور اول) ۱۳۸۴/۳/۲۷ ۱۰۱۴ ۸ [۲] ۶۲.۶۶
دورهٔ نهم (دور دوم) ۱۳۸۴/۴/۳ - - [۳] ۵۹.۸۲
دورهٔ دهم ۱۳۸۸/۳/۲۲ ۴۷۵ ۴ ۸۴.۸۳
دورهٔ یازدهم ۱۳۹۲/۳/۲۴ ۶۸۶ ۸ ۷۲.۷
دورهٔ دوازدهم ۱۳۹۶/۲/۲۹ ۱۶۳۶ ۶ ۷۳.۰۷
دورهٔ سیزدهم ۱۴۰۰/۳/۲۸ ۵۹۲ ۷ ۴۸
دورهٔ چهاردهم (دور اول) ۱۴۰۳/۴/۸ ۸۰ (واجد شرایط ثبت نام از میان ۲۸۷ ثبت نام کننده) ۶ ۳۹.۹۲