به گزارش پارس نیوز ، مهدی مسکنی؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: براساس تصویب نامه شماره 56306 مورخ سوم تیرماه 1403 هیئت محترم وزیران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در اجرای بند (ر) تبصره (6) و بند (د) تبصره (15) قانون بودجه 1403 تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی برنامه هفتم پیشرفت و صدور احکام آن، «ماهانه مبلغ یک میلیون تومان» به هر یک از بازنشستگان عزیز کشوری به صورت علی الحساب از ابتدای سال 1403 پرداخت خواهد شد.

وی افزود: بنابراین با اقدامات انجام شده تا پایان شب گذشته مبلغ 3میلیون تومان به حساب بازنشستگان  واریز شد./تسنیم