به گزارش پارس نیوز، طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی بازار سرمایه که به‌صورت تلفنی در سطح کشور و با تعداد نمونه 800نفری انجام شده است، 31.7 درصد از پاسخگویان درباره انتخاب بهترین رئیس جمهور پس از دفاع مقدس از لحاظ عملکرد، شهید رئیسی را انتخاب کرده‌اند.

رتبه دوم رؤسای جمهور موفق از نگاه مردم، محمود احمدی‌نژاد با 28.7 درصد و رتبه سوم محمد خاتمی با 18.9 درصد قرار گرفته‌اند.

هاشمی رفسنجانی با 10.2 درصد در رتبه چهارم قرار دارد و حسن روحانی با رأی 1.9درصدی به‌عنوان ناموفق‌ترین رئیس جمهور کشور از نگاه مردم برگزیده شده است.