به گزارش پارس نیوز ، محمد باقر قالیباف یکی از این گزینه هایی بود که برنامه های اعلامی او برای بخش مسکن در روز دوم برنامه های تبلیغاتی خود در رسانه ملی تا حدود زیادی دور از دسترس بوده و اگر هم بخواهد این برنامه پیاده شود بدون شک به تنهایی به بخش مسکن مربوط نخواهد بود.

او در رسانه ملی اعلام کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که یک کارمند و یک کارگر تمامی درآمد خود را برای مسکن بگذارد باید در عرض ۷.۵ سال درآمد خود بتواند مسکن خریداری کند.

قالیباف تاکید کرد: شاخص صاحب مسکن شدن در ایران ۱۳ تا ۱۴ سال است و باید آنرا به نصف یعنی ۷.۵ سال کاهش دهیم. برای این که مردم زودتر صاحب مسکن شوند باید مسکن را ارزان تر و زنجیره تولید و بازار سرمایه را اصلاح کنیم.

نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دولت نباید از شرکت های بزرگ به صورت دستوری پول بردارد. نتیجه این اقدام این خواهد شد که بخش خصوصی بی رغبت شده و وارد سرمایه گذاری نشود و صندوق ها نیز شکل نگیرند.

قالیباف در صفحه مجازی خود در شبکه ایکس، ضمن تاکید بر اینکه ”هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده است، ریشه این موضوع را در قیمت بالای زمین دانسته و این اطمینان را به مردم داد که در صورتی که به ریاست جمهوری دولت چهاردهم برسد، با برنامه ریزی دقیق و سرعت بالا به این موضوع خواهد پرداخت و ٣٣٠ هزار هکتار زمینی که در قانون برنامه ی هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است را اجرا خواهد کرد.

او وجود یک میلیون هکتار زمین در سازمان ملی زمین و مسکن را یک فرصت بی بدیل دانست./اقتصاد 100