به گزارش پارس نیوز ،  بنابر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، زنان و مردانی که حق بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کرده‌اند، بر اساس شرایط زیر می‌توانند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند:

 

شرایط بازنشستگی زنان

*حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت عادی و سخت و زیان آور به شرط اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار در زمان ارائه درخواست بازنشستگی

*با حداقل ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن؛ در صورت کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا

*حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه

*۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی

*۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی

*۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان آور بدون شرط سنی

*حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور

شرایط بازنشستگی مردان

*حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن (در صورتی کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا و در صورت کسری سن احراز از کار افتادگی کلی)

*حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه

*۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی

*۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی

*۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان آور بدون شرط سنی

*حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال مجموع سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور

 
 

شرایط بازنشستگی جانبازان

بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی، جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و همچنین جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی یا مؤسسات مشمول قانون، با داشتن شرایط اجرایی لازم بازنشسته می‌شوند.

 

شرایط زنان برای بازنشستگی جانبازان

*دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل ‌قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه‌پردازی

*داشتن حداقل ۴۵ سال

شرایط مردان برای بازنشستگی جانبازان

* دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل ‌قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه‌پردازی

* داشتن حداقل ۵۰ سال سن

مراحل و مدارک مورد نیاز درخواست بازنشستگی

در صورت برخورداری از شرایط گفته شده، می‌توانید با تهیه مدارک و طی کردن مراحل زیر، درخواست خود را به تامین اجتماعی اعلام کنید.

۱.اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی تمام صفحات آن‌ها

۲.دفترچه بیمه

۳.اصل و تصویر صفحات شناسنامه افراد تحت تکفل

۴.کارت ملی افراد تحت تکفل

۵.اصل و تصویر سند ازدواج

۶.مراجعه به آخرین شعبه بیمه پردازی

۷.ارائه درخواست بازنشستگی

۸.جمع آوری سوابق

۹.بررسی شرایط سن و سابقه توسط واحد فنی مستمری‌های شعبه

۱۰.معرفی بیمه‌شده به بانک جهت افتتاح حساب

۱۱.اخذ مدارک مورد نیاز برای عائله‌مندی و حق اولاد به منظور کنترل اطلاعات ثبت شده در واحد نام‌نویسی

۱۲.صدور حکم بازنشستگی و تخصیص کد مستمری مربوطه

۱۳.تایید حکم بازنشستگی توسط مسئولان ذیربط

۱۴.ثبت حکم تایید شده در دبیرخانه شعبه

۱۵.خلاصه سازی پرونده و ارسال پرونده قدیمی به بایگانی راکد

۱۶.محاسبه مستمری از تاریخ برقراری لغایت تاریخ روز و پرداخت آن توسط بانک

منبع:اقتصادآنلاین