به گزارش پارس نیوز ، میرزائی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، در روزهای عادی، دو مرکز شهید آبشناسان و دماوند از ساعت ۷ تا ۲۲ و دیگر مراکز معاینه فنی و واحدهای سیار از ساعت ۷ تا ۱۸ فعال هستند. در روزهای تعطیل مراکز شهید آبشناسان و دماوند از ساعت ۷ تا ۲۲ و مراکز معاینه فنی امام رضا، خاوران، شهدای زمان آباد، بعثت، فدائیان اسلام و واحدهای سیار دادمان، شریعتی (شماره ۵ و ۶)، اتحاد، یاس فاطمی از ساعت ۷ تا ۱۴ به شهروندان خدمت رسانی می‌کنند.