به گزارش پارس نیوز ،  رئیس اداره امور ازکارافتادگی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: چنان‌چه بر اثر حادثه یا بیماری، قدرت و توان بیمه‌شده برای ادامه کار کاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت‌های ازکارافتادگی قرار می‌دهد. مستمری ازکارافتادگی از جمله تعهدات بلندمدت مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی برای بیمه‌شدگان اصلی است که این حمایت با لحاظ میزان آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده به فرد، در قالب انواع "کلی، جزئی و غرامت مقطوع نقص عضو" برای بیمه‌شده آسیب‌دیده برقرار می‌شود.

 

او توضیح داد: بیمه شدگانی که به علت آسیب ناشی از کار یا ابتلا به بیماری، توانایی انجام کار ندارند، پس از اتمام مراحل درمانی و با توجه به گواهی پزشک متخصص معالج می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و از مسیر امور بیمه‌شدگان/ ثبت درخواست کمیسیون پزشکی، نسبت به ارائه مدارک درمانی خود برای بررسی در این کمیسیون اقدام کنند.

او تاکید داشت: مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ و به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌بگیر، قطع‌ می‌شود و در صورتی‌که‌ تقلیل‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌ میزان‌ مندرج‌ در مواد ۷۳ و ۷۴ این‌ قانون‌ باشد، حسب‌ مورد مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو به بیمه‌شده پرداخت‌ خواهد شد. همچنین اگر بر اثر گذر زمان یا هر علت،‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابد و این‌ تغییر، نتیجه‌ مستقیم حادثه‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ باشد، مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌، به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کار تبدیل‌ یا میزان‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌، افزایش‌ خواهد یافت‌.

 

رئیس اداره امور از کار افتادگی ادامه داد: در حال حاضر این سازمان، به تعداد ۱۳۳هزار و ۲۲۵ نفر از کار افتاده کلی‌ را تحت پوشش خود دارد و سال گذشته بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور حمایت از این افراد پرداخت‌ شده است.

همچنین تعداد ۱۵ هزار و ۶۱۸ نفر ازکارافتاده جزئی ناشی از کار نیز تحت پوشش این سازمان هستند که در سال گذشته مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان مستمری ازکارافتادگی جزئی به این افراد پرداخت شده است.

براساس گزارش این سازمان، در سال گذشته مجموع میزان مستمری از کار افتادگی کلی و جزئی پرداختی به ۱۴۸ هزار و ۸۴۳ مستمری‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است./ اقتصاد 100