به گزارش پارس نیوز ، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در گفتگو با  دانشجو گفت : خیلی موافق کاهش ساعت کاری بصورت مطلق نیستم؛ به جای کاهش مطلق ساعت کاری، باید به دنبال افزایش دورکاری باشیم.

وی افزود : ساعت کاری اگر به صورت حضوری کم می‌شود باید به صورت دورکاری ادامه داشته باشد.

خزعلی اظهار داشت : دورکاری می‌تواند به مادران شاغل در تعادل بین کار و زندگی و افزایش کیفیت عملکردشان کمک کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد : البته، تخفیف بیشتر در ساعت کاری برای مادران شاغل، به خصوص آن‌هایی که فرزند زیر ۶ سال دارند، نیز می‌تواند مفید باشد.