به گزارش پارس نیوز به نقل از مبلغ ، حاج آقا نصرالله شاه آبادی در صفحه ۱۸۳ کتاب حدیث نصر گفته است:

«مرحوم والد به دعای کمیل سحرهای جمعه و دعای ندبه و اعمال عبادی دیگر روز جمعه بسیار اهتمام داشت و به همین جهت هم درس روزهای شنبه را تعطیل کرده بود.»

وی می‌افزاید: «وقتی شاگردان از استاد تقاضا کردند که شنبه‌ها هم درس برگزار شود، مرحوم والد فرموده بود: به‌سبب اعمال شب و روز جمعه، توان برگزاری جلسه درس شنبه را ندارم و از طرفی حیات من، به همین دعای کمیل بستگی دارد و نمی‌توانم از آن دست بکشم.»