به گزارش پارس نیوز ، تخریب کندوی زنبورهای وحشی توسط تانک اسرائیلی، سبب حمله آنها به سربازان صهیونیست شد که به مجروحیت ۱۳ اسرائیلی انجامید.

گفته شده برخی از این افراد توسط یکصد زنبور گزیده شده‌اند و حال برخی افسران صهیونیست وخیم گزارش شده است.منبع : تازه نیوز

 

فلسطین و اسرائیل