صحنه‌ای عجیب در سواحل استرالیا و تصاویری که از برخورد صاعقه با ساحل ثبت شده را می‌بینید.

صاعقه