به مناسبت دهه پر فیض کرامت حرم مطهر رضوی غرق در شادی و سروراست.

حرم مطهر رضوی

حرم مطهر رضوی

حرم مطهر رضوی