دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور ۷ داوطلب تایید صلاحیت شده در رسانه ملی برگزار شد.

مناظره

مناظره

مناظره