دانشمندان از کشف یک نوع قورباغه با صورتی کارتون مانند، در مرداب‌های گینه‌نو خبر داده‌اند که چشم‌های درشت سیاه و لبخندی که به پهنای صورت دارد، او را نامزد لقب بامزه‌ترین قورباغه کرده است.

رنگ شیرکاکائویی او نیز دانشمندان را بر آن داشته تا نامش را قورباغه شکلاتی بگذارند.این قورباغه که اولین بار در تحقیقی در نشریه جانورشناسی استرالیا در ماه مه از او یاد شد، با قورباغه سبز درختی که در تمامی شمال و شرق استرالیا دیده می‌شود، خویشاوندی نزدیک دارد. 

قورباقه