آخرین تصاویر از ناو لجستیکی خارک که بر اثر آتش سوزی غرق شد.

ناو خارک