الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به همراه خانواده اش از مسجد تاریخی گوهریه یوخاری در شوشا بازدید کرد.

رئیس جمهور آذربایجان را در این بازدید همسرش مهربان علیوا و دخترانشان لیلا و آرزو همراهی کردند.