مسجد کوفه چهارمین مسجد مقدس پس از مسجدالحرام ، مسجدالنبی و مسجدالاقصی است.

بنابر برخی روایات، نخستین کسی که مسجد کوفه را بنیان گذاشت، حضرت آدم (ع) بود و حضرت نوح (ع) پس از طوفان آن را تجدید بنا کرد.

3128160

3128158