اگر چه این پدیده در آمریکای شمالی " ماه صورتی " خوانده می‌شود، اما ربطی به رنگ قمر زمین ندارد، بلکه به دلیل رویش گل‌های صورتی در این زمان از سال در منطقه‌ای در آمریکای شمالی است."ماه کاملی" که در روز ۲۶ آوریل نمایان می‌شود قابل توجه است، زیرا یک "ابرماه" نیز هست. " ابر ماه " زمانی رخ می‌دهد که قمر زمین در کمترین فاصله ممکن به زمین قرار می‌گیرد.

5

4