تصویری از ابرهای خاکستری در پی فوران آتشفشان کیپ تاون را می‌بینید.

آتشفشان