یک کشاورز در کامبری، فرانسه سیب زمینی می‌کارد.

سیب زمینی