اقاقیا از جمله درختان مقاومی است که به منظور زیبا سازی فضای سبز و کنترل فرسایش خاک و احیای اراضی کشت می شود و این گل‌ها بسیارمعطّر می‌باشد. در فصل بهار هنوز در پایتخت کوچه هایی مملو از عطر و زیبایی این گل زیبا به چشم می خورد و روح هر رهگذری را سرشار از زیبایی می‌کند.

اقاقیا

اقاقیا