محوطه، بام و پرده کعبه در ایام ماه مبارک رمضان روزانه غبارروبی می ‌شوند.

2

1