این تصویر دیدنی از جدال اسب‌ها توسط کمیل بریوتت به ثبت رسیده است.

اسب