تصویری از طبیعت بهاری سنندج را مشاهده می‌کنید.

طبیعت