با وجود توصیه های ستاد ملی کرونا بر حضور مردم در منازل، با این حال پارک چیتگر یکی از نقاط پرازدحام در روز طبیعت بود.

پارک چیتگر